Läspasset

Logga in

Akademiska Bokhandelns evenemang och nyheter

Här kan du läsa nyheter från Akademiska Bokhandeln och följa Akademiska Bokhandelns olika evenemang. 

30.03.2016 — Nyheter

Akademiska Bokhandeln vill öka barnens läslust

Barn och unga läser mindre än tidigare. Samtidigt försämrar det ständiga informationsflödet i sociala medier särskilt de ungas koncentrationsförmåga. Akademiska Bokhandeln vill uppmuntra familjerna...